Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Referat fra årsmøtet 2022

Oslo Fotballdommerlaug avholdt årets årsmøte den 29. august. Dette er det nye styret: Leder: Jonas Johnsen (valgt for to år – 22/23) Styremedlem: Tron Landsnes

Les mer»

Dommere til treningskamper

Se hvordan bestilling kan gjøres her. Velkommen tilbake til denne siden når vintersesongen starter igjen høsten 2022! Dommerbestilling gjøres enkelt på våre nettsider. OFDL-medlemmer kan

Les mer»

Her er protokollen fra Årsmøtet

Årsprotokollen fra Oslo fotballdommerlaugs digitale årsmøte. Dette er OFDLs styre i 2021 Leder: Henrik Skjevestad (ikke på valg) Styremedlem: Stian Drake (ikke på valg) Styremedlem:

Les mer»

Hva er OFDL?

OFDL tilbyr medlemmer treningskamper og arrangerer flere sosiale arrangementer for Oslo-dommere, blant annet pizzakvelder, bowling og teoriprøvekvelder.

Lauget er frittstående med utelukkende personlige medlemmer, med unntak for krets og forbund. Alle som opptas som medlemmer plikter å overholde Laugets lover. De må være eller tidligere ha vært tilsluttet NFF Oslo. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den første kontingent er betalt. Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer i Oslo fotballdommerlaug.

Gjør som som oss – meld deg inn i dag!

 

Bli medlem i Oslo Fotballdommerlaug

Styret i Oslo Fotballdommerlaug 2022

Leder: Jonas Johnsen
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Tron Landsnes
Styremedlem: Mats Johansen
Styremedlem: Karl Yngve Andersen

Varamedlem: Kim Tomas Klevengen