Her er protokollen fra Årsmøtet

Årsprotokollen fra Oslo fotballdommerlaugs digitale årsmøte. Dette er OFDLs styre i 2021 Leder: Henrik Skjevestad (ikke på valg) Styremedlem: Stian Drake (ikke på valg) Styremedlem: Jørn Tysnes (ikke på valg) Styremedlem: Mats Johansen (ikke på valg) Styremedlem: Satha Sritharan (valgt for 2021 og 2022) Styremedlem: Marit Skurdal (valgt for 2021 og 2022) Styremedlem: Karl Yngve […]

Saksliste til OFDLs årsmøte 2021

OFDLs årsmøte avholdes på Teams torsdag 29. april klokken 18:00 Program: Sak 1: Innkalling og agenda Sak 2 Valg av møteleder og referent  Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll Sak 4 Styrets årsberetning for 2020/2021 Sak 5 Kontingent Sak 6 Regnskap og budsjett Sak 7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Sak […]

Oppsummering av årsmøtet 2020

Oslo Fotballdommerlaug avholdt før sommeren årsmøte med rekordmange deltagere. Se protokoll med oppsummering av møtet her!

Program for årsmøtet 2020

Mandag 22. jun 2020i kl. 1800 inviterer Oslo Fotballdommerlaug til årsmøte på Peppes Jernbanetorget i Karl Johans gt 1. Det vil bli servering av pizza. Program: Sak 1: Innkalling og agenda Sak 2 Valg av møteleder og referent  Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll Sak 4 Styrets årsberetning for 2019/2020 […]