Forslag til tiltak for å stoppe vold og trusler mot dommere

28. oktober 2019 arrangerte Oslo fotballdommerlaug et åpent dommermøte på bakgrunn av VGs artikler om voldshendelser i Oslo-fotballen denne høsten. På møtet ba vi om innspill fra medlemmene om hva de mener kretsen, og dommerlauget kan bidra med, og komme med forslag til hva slags tiltak, og retningslinjer OFDL kan be kretsen bistå med. I […]