Referat fra årsmøtet 2022

Oslo Fotballdommerlaug avholdt årets årsmøte den 29. august. Dette er det nye styret: Leder: Jonas Johnsen (valgt for to år – 22/23) Styremedlem: Trond Landsnes (valgt for to år – 22/23)Styremedlem: Jørn Tysnes (valgt for to år – 22/23)Styremedlem: Mats Johansen (valgt for to år – 22/23)Styremedlem: Henrik Skjevestad (valgt for ett år – 22)Styremedlem: […]