Referat fra årsmøtet 2022

Oslo Fotballdommerlaug avholdt årets årsmøte den 29. august. Dette er det nye styret: Leder: Jonas Johnsen (valgt for to år – 22/23) Styremedlem: Tron Landsnes (valgt for to år – 22/23)Styremedlem: Jørn Tysnes (valgt for to år – 22/23)Styremedlem: Mats Johansen (valgt for to år – 22/23)Styremedlem: Marit Skurdal (ikke på valg – 22).Styremedlem: Karl […]