Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Referat fra årsmøte i Oslo Fotballdommerlaug 2012


Image

Image

 • Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg
 • Tid: 22.03.12 kl. 19:00
 • Tilstedeværende fra styret: Bjørn Hoff, Henrik Skjevestad, Magnus Tranholt
 • Fraværende fra styret: Terje Moren, Kristian Randen
 • Antall stemmeberettigede tilstede: 8

Sak 1: Innkalling og agenda

Innkallingen og agenda ble godkjent


Sak 2 Valg av møteleder og referent

Bjørn Hoff ble valgt til møteleder, og Henrik Skjevestad ble valgt til sekretær.

Sak 3 Protokoll

Espen Kallerud og Ola S. Oterhals ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning ble godkjent. Igjen er det pizzakvelden før sesongstart med fokus på regelprøve, som er det klart mest populære tiltak med 72 medlemmer. Den andre pizzakvelden var det 20 deltagende. Lauget har etablert ny hjemmesider og Facebookside som oppdateres jevnlig. Sidene benyttes i tildeling av treningskamp og nyheter om oslodommerne.

Sak 5 Regnskap

Regnskap ble godkjent. Laugets økonomi er tilfredsstillende, hvilket skyldes støtte fra Oslo Fotballkrets og et stabilt antall treningskamper og betalende medlemsmasse. Samtidig er det med nåværende økonomi begrenset rom for økt aktivitetsnivå.

Sak 6 Medlemskontingent

Medlemskontingenten ble vedtatt økt til kr. 200 for 2013. Begrunnelsen var at denne har stått på stedet hvil i flere år, og at en slik moderat økning vil gi et større rom for å heve aktivitetsnivået i lauget.


Sak 7 Valg av styreleder

Henrik Skjevestad ble valgt til ny styreleder (2 år)

Sak 8 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

 • Torkjell Trædal ble valgt som nytt styremedlem (2 år)
 • Bjørn Hoff ble valgt som styremedlem (2 år)
 • Fredrik Brekke ble valgt som nytt styremedlem (1 år)
 • Kristian Randen og Didar Akrei var ikke på valg og fortsetter som henholdsvis kasserer og styremedlem i ett år.
 • Jørn Tysnes ble gjenvalgt som varamedlem (1 år)
 • Rune Nordby ble valgt som nytt varamedlem (1 år)
 • Magnus Tranholt og Svein Elvanes ble valgt til valgkomiteen

Sak 7: Eventuelt

Det var kommet inn to forslag, men da disse var for sent innkommet ble de ikke stemt over. Det ble vedtatt å innkalle til nytt styrermøte der også varamedlemmene inviteres.

Oslo, 11.04.12

Styret

Henrik Skjevestad

Bjørn Hoff

Torkjell Trædal

Fredrik Brekke

Kristian Randen

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss