Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Nesten 70 dommere på regelkveld


Mange dommere på regelprøvekveld.

Mange dommere på regelprøvekveld.

Tradisjonen tro forberedte oslodommerne seg på sesongen med pizza og regelprøve forrige uke.

Nesten 70 dommere møtte opp på regelprøvekveld på Peppes den 19. februar. Sammen løste de små og store regelnøtter, og frisket opp regelkunnskapen over pizza og brus.

Her kan du se noen bilder fra kvelden:

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss