Inviterer til årsmøte

Torsdag 25. april kl. 1700 inviterer Oslo fotballdommerlaug til årsmøte på Osloidrettens hus på Ekeberg. Det vil bli servering av pizza. Program: Sak 1: Innkalling og agenda Sak 2 Valg av møteleder og referent  Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll Sak 4 Styrets årsberetning for 2018/2019 Sak 5 Kontingent Sak 6 […]