Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Fra årsmøtet: Oppretter sportslig utvalg


Årsmøtet i OFDL ble avholdt tirsdag 29. april. 

REFERATET FRA ÅRSMØTET FÌNNER DU HER.


Henrik Skjevestad

Henrik Skjevestad

Årsmøtet gjenvalgte Henrik Skjevestad som leder for to år. Jørn Tysnes ble valgt til nytt styremedlem. Fredrik Brekke, Kjetil Nordmark, Didar Akrei og Torkjell Trædal utgjør resten av styret. Nye varamedlemmer er Philip Aarskog og Satha Sritharan.

Ellers ble det vedtatt at OFDL fra høsten skal opprette et sportslig utvalg som sammen med kretsen skal samarbeide for å forbedre treningskamptilbudet. Målet er flere kamper til dommerne og god matching gjennom vinteren.

For mer detaljert informasjon om hva som skjedde på årsmøtet: Se referatet her.

 

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss