Årsmøte OFDL 2023

Årsmøtet i OFDL ble avholdt på Peppes Pizza i Karl Johan den 8 mars 2023. Vedlagt ligger referatet