Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Elvanes hedret med ærespris

Under høstsamlingen på Gardermoen ble Svein Elvanes hedret for sitt mangeårige engasjement i Oslo Fotballdommerlaug.En tydelig stolt Elvanes mottok prisen under festmiddagen på Quality Gardermoen, til trampeklapp fra forsamlingen.

Stor innsats gjennom mange år, både i styret, senere som leder av valgkomitéen, var blant argumentene for at styret nå fant Elvanes verdig den høythevende tittelen æresmedlem i lauget. Bare tre andre har denne tittelen i OFDL. 

– Jeg er både stolt, overrasket og takknemlig, sier Elvanes via sin Facebook-side.

OFDL gratulerer så mye!

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss