Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Her er protokollen fra Årsmøtet

Årsprotokollen fra Oslo fotballdommerlaugs digitale årsmøte.

Dette er OFDLs styre i 2021

Leder: Henrik Skjevestad (ikke på valg)
Styremedlem: Stian Drake (ikke på valg)
Styremedlem: Jørn Tysnes (ikke på valg)
Styremedlem: Mats Johansen (ikke på valg)
Styremedlem: Satha Sritharan (valgt for 2021 og 2022)
Styremedlem: Marit Skurdal (valgt for 2021 og 2022)
Styremedlem: Karl Yngve Andersen (2021 og 2022)
Vara: Kim Tomas L. Klevengen (valgt for 2021
Revisor: Knut Bjørn Nordheim (valgt for 2021)

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss