Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Inviterer til årsmøte

Oslo Fotballdommerlaug inviterer til årsmøte 29. april kl. 1730 på Osloidrettens hus på Ekeberg. Saksliste og agenda kommer snart. Har du forslag til årsmøtet kan de sendes til ofdl@ofdl.no. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes senest to uker før årsmøtet. Sett av datoen!

 

Saksliste for årsmøte i Oslo Fotballdommerlaug 2015

Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg

Tid: 29.04.15 kl. 17.30 

 

Sak 1: Innkalling og agenda

Sak 2 Valg av møteleder og referent 

Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4 Styrets årsberetning for 2014/2015

Sak 5 Kontingent

Sak 6 Regnskap og budsjett

Sak 8 Innkomne forslag

Sak 9 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 10 Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss