Kampoppsett

Leder: Jonas Johnsen
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Mats Johansen
Styremedlem: Karl Yngve Andersen
Styremedlem: Tron Landsnes


Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss