Medlemmer

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Æresmedlemmer:

Svein Elvanes

Utnevnt 2014

Jan Leif Braathen

Utnevnt 2006

Rune Nordby (t.v.) og Leif Hansen (t.h.)

Utnevnt 2005

Rune Nordby
Leif Hansen
Jan Leif Braathen
Svein Elvanes
Olav Moldekleiv

Bli medlem i Oslo Fotballdommerlaug

Leder: Torstein Hofstad-Fjellet
Styremedlem: Marie Green Dahle
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Ivar Elias Gunnarrud
Styremedlem: Jonas Leirvik
Styremedlem: Robin Grim Jensen
Styremedlem: Kjetil Bakken Moen

Vara: Mohammed Sankarreh