Medlemmer

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Æresmedlemmer:

Svein Elvanes

Utnevnt 2014

Jan Leif Braathen

Utnevnt 2006

Rune Nordby (t.v.) og Leif Hansen (t.h.)

Utnevnt 2005

Rune Nordby
Leif Hansen
Jan Leif Braathen
Svein Elvanes
Olav Moldekleiv

Bli medlem i Oslo Fotballdommerlaug

Leder: Jonas Johnsen 

Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Tron Landsnes
Styremedlem: Mats Johansen
Styremedlem: Karl Yngve Andersen

Vara: Kim Tomas Klevengen