Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Forslag til tiltak for å stoppe vold og trusler mot dommere


Det var godt oppmøte og stort engasjement fra de frammøtte da OFDL arrangerte åpent dommermøte tidligere i høst.

Det var godt oppmøte og stort engasjement fra de frammøtte da OFDL arrangerte åpent dommermøte tidligere i høst.

28. oktober arrangerte Oslo fotballdommerlaug et åpent dommermøte på bakgrunn av VGs artikler om voldshendelser i Oslo-fotballen denne høsten.

På møtet ba vi om innspill fra medlemmene om hva de mener kretsen, og dommerlauget kan bidra med, og komme med forslag til hva slags tiltak, og retningslinjer OFDL kan be kretsen bistå med.

I etterkant av dommermøtet avholdt OFDL et styremøte der vi bestemte at følgende er tiltak vi mener kretsen bør fokusere på fremover på kort sikt:

  • Sørge for strengere sanksjoner mot spillere i volds- og trusselsaker

  • Innføre sanksjoner og tiltak mot klubber som gjentatte ganger står for for volds og trussel-episoder. Oppdatere rapporten «Tiltak mot vold og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen» fra 2008.

  • Gi støtte til å avbryte kamper når dommer er utrygg.

  • Gi støtte til politianmeldelser av alvorlige hendelser.

  • Manuelt dommeroppsett i risikokamper, og sette opp dommertrio og kampvert fra NFF Oslo i utsatte kamper. Dommernes sikkerhet må alltid prioriteres.

    Disse forslagene ble presentert av OFDL på dommerkomite-møtet mandag 18. november.

Vi understreker at vi ser fram til en god dialog med dommerkomité og ledelsen av NFF Oslo om mulige tiltak, og at vi har tillit til at NFF Oslo gjør det den kan for å unngå volds- og trusselhendelser mot dommere.

Sammen ønsker vi det beste for fotballen og dommerne i NFF Oslo.

Mvh

Styret i OFDL

Henrik Skjevestad (leder) Satha Sritharan Stian Drake Jørn Tysnes Torkjell Trædal Fredric Buet Kenneth Ringvold Kim Tomas Klevengen (varamedlem) Mats Johansen (varamedlem)

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss