Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Program for årsmøtet 2020

Mandag 22. jun 2020i kl. 1800 inviterer Oslo Fotballdommerlaug til årsmøte på Peppes Jernbanetorget i Karl Johans gt 1.
Det vil bli servering av pizza.

Program:

Sak 1: Innkalling og agenda

Sak 2 Valg av møteleder og referent 

Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4 Styrets årsberetning for 2019/2020

Sak 5 Kontingent

Sak 6 Regnskap og budsjett

Sak 7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 8 Eventuelt

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss