Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Referat fra årsmøtet 2022

Oslo Fotballdommerlaug avholdt årets årsmøte den 29. august. Dette er det nye styret:

Leder: Jonas Johnsen (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Tron Landsnes (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Jørn Tysnes (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Mats Johansen (valgt for to år – 22/23)
Styremedlem: Marit Skurdal (ikke på valg – 22).
Styremedlem: Karl Yngve Andersen (ikke på valg – 22)
Vara: Kim Tomas L. Klevengen (valgt for ett år – 22)
Valgkomite: Stian Drake, Fredrik Hanserud
Revisor: Knut Bjørn Nordheim

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss