Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Referat fra Årsmøte: Dette er det nye styret i OFDL

“Referat fra årsmøte i Oslo Fotballdommerlaug:

Årsmøtet ble gjennomført 27.05.2019 kl. 17.30 på Osloidrettens hus

1. Innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjent.

2 og 3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Henrik Skjevestad valgt til møteleder og referent. Karl Ynve Andersen ble valgt til å skrive under protokoll.

4.  Årsberetning
Laugets leder gikk gjennom årsberetning. Den ble vedtatt enstemmig.

 5. Kontingent
Kontingent har stått stille på 200,- en årrekke. Årsmøtet ønsker en moderat økning velkommen, slik at lauget kan opprettholde et godt aktivitetsnivå. Kontingent for 2020 ble av årsmøtet satt til 250,-.

6. Regnskap og budsjett

Styret la fram regnskap for 2018 som viste et overskudd på 385,82 . Lauget har også noe egenkapital på konto (73.640,888,-).

 7. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Karl Yngve Andersen og Erlend Reiersen ble enstemmig valgt som valgkomité.

I tillegg ble følgende valgt til styret:
Satha Sritharan (valgt for 2 år)

Fredric Buet (valgt for 2 år)
Kenneth Ringvold (valgt for 2 år)
 
Varamedlemmer:
Kim Tomas Klevengen (valgt for 1 år)
Mats Johansen (valgt for 1 år)

Styremedlemmer (Ikke på valg):
Henrik Skjevestad (valgt for 2 år i 2018)
Stian Drake (valgt for 2 år i 2018)
Jørn Tysnes (valgt for 2 år i 2018)
Torkjell Trædal (valgt for to år i 2018)

9. Eventuelt

Det ble diskutert om det er mulig med bedrift-rabattavtaler. Styret noterer Erlend Reiersen som en kontaktperson for rabatter på matservering etc. Det er ønske om t-skjorter som profilering til høsten før vintersesongen.

Det ble også diskutert mulig samarbeid med andre nabo-dommerlaug.
Lauget tar sikte på sommerfest i midten av august. “

Les mer om sommerfesten her!

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss