Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Dette er det nye styret

Et nytt styre ble valgt, nye satsninger ble vedtatt, det samme ble regnskap og budsjett.

Styret i Oslo Fotballdommerlaug består nå av følgende: 

Henrik Skjevestad Leder 
Torkjell Trædal 
Fredrik Brekke
Didar Akrei

Jørn Tysnes
Martin Moldekleiv, kasserer


Varaer: 
Satha Sritharan og Ann Kristin Skoglund

Hele referatet fra årsmøtet finner du her.

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss