Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Saksliste til OFDLs årsmøte 2021

OFDLs årsmøte avholdes på Teams torsdag 29. april klokken 18:00

Program:

Sak 1: Innkalling og agenda

Sak 2 Valg av møteleder og referent 

Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4 Styrets årsberetning for 2020/2021

Sak 5 Kontingent

Sak 6 Regnskap og budsjett

Sak 7 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 8 Eventuelt

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss