Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Saksliste til årsmøtet i OFDL

Under tilgjengeliggjøres sakslisten for årsmøtet i Oslo Fotballdommerlaug, slik laugets statutter krever at de skal. På hvert punkt kan du trykke for å få opp eventuelle sakspapirer og de legges ut fortløpende. Under «Sak 8 Innkomne forslag» vil du finne innkomne forslag til statutter – disse er nå tilgjengelige innen én uke før årsmøtet.

 

Saksliste for årsmøte i Oslo Fotballdommerlaug 2014

Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg

Tid: 29.04.14 kl. 17.30 

Sak 1: Innkalling og agenda

Sak 2 Valg av møteleder og referent 

Sak 3 Protokoll – valg av medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4 Styrets Årsberetning for 2013/2014

Sak 5 Kontigent

Sak 6 Regnskap og budsjett

Sak 8 Innkomne forslag

Sak 9 Valg av styreleder

Sak 10 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 9: Eventuelt

 

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss