Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Se hvordan spillerne takker dommeren!

Herøya J13 elsker Fair Play og har bestemt seg for å takke dommeren på en helt spesiell måte. Se hvordan her!

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss