Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Vintersesongen over


De fleste av årets treningskamper er spilt. Her er statistikken.

  • Totalt har OFDL skaffet dommere til rundt 120 kamper. Det er en nedgang fra 150 sesongen før.
  • 96 av kampene har vært herrekamper. 
  • Nedgangen i antall oppdrag har spesielt vært gjeldende i 4.-8. divisjon for menn. Det har gitt noe færre oppdrag til dommerne.
  • «Kampen om kampene» har vært til dels stor. På det meste har opptil 20 dommere meldt interesse for ett oppdrag.
  • OFDL følger en policy om at vi vil levere kvalifiserte dommere til kampene. Derfor har vi så langt det har vært mulig prioritert 2.divisjonsdommere til 2.divisjonskamper og 4.divisjonsdommere til 4.divisjonskamper.
  • Vi mener det er viktig at alle medlemmer som ønsker det skal få treningskamper, men at kampene bør være så nær som mulig nivået dommerne dømmer i serien. I noen enkelttilfeller har dere derfor kunnet se samme navn på kamper samme helg.
  • Vi har denne sesongen vært nøye på å prioritere betalende medlemmer og innmeldte rekrutteringsmedlemmer. Ved tvil har den dommeren med betalt medlemskap blitt prioritert. Det lønner seg derfor å betale medlemskapet innen fristen!
  • Totalt har 76 dommere vært i aksjon denne vinteren. 51 av dem har hatt to kamper eller mer.

OFDL vil benytte anledningen til å takke de lagene som har benyttet vårt tilbud denne sesongen, og håper dere vil fortsette å bruke oss også neste sesong!

Vi takker også alle dommerne som har stilt opp, og håper våre treningskamper har vært et fint tilskudd i sesongforberedelsene!

 

 

 

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss