Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Løpetestene er i gang – se video!

Før sesongen er i gang må alle dommere i Oslo Fotballkrets bestå årets løpetest. OFDL var til stede i Ekeberghallen under den første testdatoen. Se video under!

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss