Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Her er årets dommerhonorarer

Norges fotballforbund har fastsatt årets dommerhonorarer. Disse gjelder i offisielle kamper. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse på 4.10 pr. kilometer + evnt. 1 kr pr. km pr. passasjer. Diett blir ikke aktuelt i vår krets, da tiden man må være borte har gått opp fra fem til seks timer.  


I treningskampene til OFDL er det fortsatt disse honorarene du skal forholde deg til. I de kampene betales det ikke kjøretillegg.

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss