Oslo Fotballdommerlaug

Oslodommernes egen organisasjon i over 100 år

Oppsummering av årsmøtet 2020

Oslo Fotballdommerlaug avholdt før sommeren årsmøte med rekordmange deltagere.

Se protokoll med oppsummering av møtet her!

Leder: Henrik Skjevestad
Styremedlem: Marit Skurdal
Styremedlem: Jørn Tysnes
Styremedlem: Satha Sritharan
Styremedlem: Stian Drake
Styremedlem: Fredric Buet
Vara: Kim Tomas Klevengen

Kontakt oss